Wednesday, August 15, 2012

Jean Takes Bud & Kathy Out to Dinner


Jean took Kathy & Bud out for Chinese.
We look like we are on a rollercoaster...weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

No comments:

Post a Comment